top of page

Ukrainian
Talent Foundation

Місія Фундації: поєднання інтересів студентів, ЗВО та роботодавців в питаннях пошуку, відбору, професійної підготовки фахівців, відповідно до запитів ринку праці, їх працевлаштування та побудови ними успішної кар'єри. Надання консалтингової допомоги компаніям-роботодавцям з метою формування ними високоякісного трудового капіталу, HR-брендингу, якісного управління персоналом.

Наша фундація об'єднує студентів, випускників та роботодавців, надає допомогу у професійній орієнтації студентів
та випускників та сприяє побудові ними успішної кар'єри.

Наші
Цілі

1. Надання інформаційно-консультаційної підтримки ЗВО в питаннях цільової, дуальної підготовки студентів відповідно до запитів ринку праці, побудови студентами успішної кар'єри, їх професійного зростання та розвитку;

2. Сприяння професійній підготовці, зайнятості та працевлаштуванню випускників ЗВО;

3. Розвиток ділових зв’язків з компаніями-роботодавцями в частині пошуку, відбору, та професійної підготовки фахівців, їх працевлаштування, HR-брендингу, якісного управління персоналом.

4. Сприяння університетам та роботодавцям в питаннях європейської акредитації освітніх програм

Студенти

logo.png

Компанії

brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash.jpg

Студентам

1. Консультування з питань професійного та особистісного зростання: підготовка до проходження професійного відбору в компаніях, поради щодо написання резюме, психологічне орієнтування на ту чи іншу сферу діяльності, відео та он-лайн курси

2. Надання інформації про вакансії та стажування на початкові позиції у провідних компаніях від роботодавців, кадрових агенцій та випускників

3. Участь у презентаціях компаній та у Днях кар'єри, ярмарках вакансій

4. Участь у зустрічах із партнерами, керівниками HR-департаментів

5. Участь у інформаційних та освітніх заходах, що розкривають способи успішної побудови кар'єри: семінари, тренінги, круглі столи тощо

6. Організація цільової підготовки відповідно до запитів компаній-роботодавців

sigmund-zBfBXHCaLmk-unsplash.jpg

Компаніям

1. Розміщення інформації про вакансії компаній на сайті Ukrainian Talent Foundation


2. Організація та проведення інформаційних та освітніх програм для студентів та випускників університетів за профілем компаній (семінарів, лекцій, круглих столів, конкурсів тощо)


3. Сприяння у пошуку та підборі персоналу: первинний відбір з баз даних Ukrainian Talent Foundation за критеріальними вимогами компаній, підготовка рекомендацій та характеристик на відібраних кандидатів, проведення первинних інтерв’ю із кандидатами, розробка індивідуальних програм їх відбору, організація для них корегуючих та адаптаційних курсів відповідно до потреб компаній


4. Організація програм підготовки і підвищення кваліфікації менеджменту компаній за актуальними напрямами розвитку новітніх технологій управління, сучасних трендів розвитку економіки і суспільства, HR-брендингу, якісного управління персоналом.

bottom of page