top of page

Освітні курси

Психологія адаптації біженців з України в Польщі

Psychology of adaptation of refugees from Ukraine in Poland

Microsoft Office 101

Microsoft Office 101

Стандартна бібліотека мови програмування JAVA

JAVA CORE

Мова програмування PYTHON для інтелектуальної обробки даних

PYTHON FOR DATA SCIENCE

Діджиталізація бізнес-фінансів і фінансова аналітика

Digitalization of Business Finances and Financial Analytics

Методи та інструменти цифрового маркетингу

Methods and Tools of Digital Marketing

Маркетингові системи в соціальних медіа в умовах цифрової економіки

Social Media Marketing Systems in Digital Economy

Аналітика ланцюга поставок у цифровій логістиці

Supply Chain Analytics in Digital Logistics

Комп'ютерна графіка та дизайн

Computer Graphics and Design

Дизайн-мислення та розробка інноваційних продуктів

Design-Thinking and Development of Innovative Products

Лідерство в цифровій економіці

Leadership in Digital Economy

Англійська мова або цифрове суспільство

English or Digital Society

Ділова польська мова

Business Polish

Стрес-менеджмент для дорослих і дітей

Stress Management for Adults and Children

Управління особистими ресурсами в критичних життєвих обставинах

Personal Resource Management in Critical Life Circumstances

bottom of page