top of page

Дизайн-мислення та розробка інноваційних продуктів

Design-Thinking and Development of Innovative Products

Тривалість / Duration

1,5 місяці / 1,5 months

Про курс

Ви навчитесь:

 

Інновації як складова частина масштабних перетворень у сучасному бізнесі

Інтеграція методу Design Thinking і методів Lean Startup/Agile Scrum

Навичкам дизайнерського мислення: спостереження, опитування, співпраця, експериментування

Бізнес-ідея інноваційного проекту та джерела її формування

Обґрунтування створення інноваційного продукту та виведення його на ринок на основі моделі Agile Scrum

Фінансовий аналіз


You will learn:

 

• Innovation as an integral part of large-scale transformations in modern business

• Integration of the Design Thinking method and Lean Startup/Agile Scrum methods

• Design thinking skills: observation, questioning, collaboration, experimentation

• The business idea of ​​an innovative project and the sources of its formation

• Justification of the creation of an innovative product and its launch on the market based on the Agile Scrum model

• Financial analysis

Ваш викладач

БЕХ Ігор / BEKH Igor

Дизайнер та тренер з 12-річним досвідом в навчанні e-learning, маркетингу та менеджменту проєктів. Працював керівником групи з внутрішнього навчання в одному з найбільших медіа-холдингів України «1+1 медіа». На даний момент працює керуючим інноваційного освітнього кампусу Innovecs.

Designer and trainer with 12 years of experience in e-learning, marketing and project management. Worked as the head of the internal training group in one of the largest media holdings of Ukraine, "1+1 Media". Currently working as manager of the innovative educational campus Innovecs.

БЕХ Ігор / BEKH Igor
bottom of page