top of page

Діджиталізація бізнес-фінансів і фінансова аналітика

Digitalization of Business Finances and Financial Analytics

Тривалість / Duration

1 місяць / 1 month

Про курс

Ви навчитесь:

• цифровій трансформації фінансів компанії, технологічних особливостей;

• познайомитесь з різними інструментами фінансової аналітики в управлінні підприємства та навичками оптимізації фінансових операцій,

• фінансове планування та побудова стратегії розвитку підприємства в умовах цифровізації


You will learn:

digital transformation of the company's finances, its technological features;

acquaints with various tools of financial analytics in the management of enterprise value and the skills of optimizing financial operations,

financial planning and building a strategy for the development of an enterprise under the conditions of digitalization

Ваш викладач

ДОКІЄНКО Лариса / DOKIYENKO Larysa

Більш ніж 22-річний досвід в освітянській та науковій діяльності, кандидат економічних наук, доцент Міжнародного університету фінансів. Стажувалася у Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) та Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises (Cracow, Poland).

More than 22 years of experience in educational and scientific activities, candidate of economic sciences, associate professor of the International University of Finance. Trained at the Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) and Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprises (Cracow, Poland).

ДОКІЄНКО Лариса / DOKIYENKO Larysa
bottom of page