top of page

Методи та інструменти цифрового маркетингу

Methods and Tools of Digital Marketing

Тривалість / Duration

1 місяць / 1 month

Про курс

Ви навчитесь:

інтегрованому характеру цифрового маркетингу та багатоканальному досвіду у цій сфері;

основним підходом до оптимізації маркетингу;

навичкам використання певних доступних інструментів цифрової маркетингової аналітики, таких як соціальні медіа (SMM), Google Adwords, Facebook Ads та веб-аналітика - Google Analytics

як побудувати та оптимізувати певні маркетингові стратегії з метою досягнення оптимальної ефективності та повернення інвестицій.


You will learn: 

integrated nature of digital marketing and multi-channel experience in this area;

main approaches to marketing optimization;

skills in using certain available tools of digital marketing analytics, such as Social Media (SMM), Google Adwords, Facebook Ads and web analytics - Google Analytics

how to build and optimize certain marketing strategies in order to achieve optimal performance and return on investment.

Ваш викладач

ПИСАРЕНКО Наталія / PYSARENKO Nataliia

Більше 20 років досвіду в сфері трансферу знань, корпоративному консалтингу освіті для провідних компаній в Україні зі спеціалізацією з цифрові стратегії, інновації в маркетингу та стратегії, бренд менеджмент. Кандидат экономічних наук, доцент. Проходила навчання за сертифікаційною програмою «Цифровий маркетинг: залученість споживачів, соціальні медіа, планування та аналітика», Columbia Business School, Executive education (USA) and Emeritus Institute of Management (Singapore).

More than 20 years of experience in the field of knowledge transfer, corporate consulting and education for leading companies in Ukraine, specializing in digital strategies, marketing innovations and strategies, brand management. Candidate of economic sciences, associate professor. Studied at the certification program "Digital Marketing: Consumer Engagement, Social Media, Planning and Analytics", Columbia Business School, Executive education (USA) and Emeritus Institute of Management (Singapore).

ПИСАРЕНКО Наталія / PYSARENKO Nataliia
bottom of page