top of page

Мова програмування JAVA

JAVA core programming language

Тривалість / Duration

3 місяці / 3 months

Про курс

Ви навчитесь:

Писати прості програми на мові Java

Познайомитися з основами ООП

Вивчити основні алгоритми

Цей курс підготовлений як для людей з мінімальними навичками програмування, так і для тих, хто бажає покращити свої знання мови Java. Для засвоєння курсу бажано мати хоча б базові знання з процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування, теорії алгоритмів.


You will learn:

How to write simple programs in Java

Familiarize yourself with the basics of OOP

Learn basic algorithms

This course is prepared for both people with minimal programming skills and those who wish to improve their knowledge of the Java language. To master the course, it is desirable to have at least basic knowledge of procedural and object-oriented programming, theory of algorithms


Для ознайомлення з матеріалами курси ви можете переглянути безкоштовні лекції.

Ваш викладач

НІКІТІН Валерій / NIKITIN Valery

Cтаж роботи програмістом більше 5 років на проектах Java та Python. Має магістрську дисертацію, PhD, працює асистентом кафедри інформатики та програмної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Working experience for more than 5 years on Java and Python projects. Master’s degree and a PhD, works as an assistant at the Department of Informatics and Software Engineering at Kyiv Polytechnic Institute.

НІКІТІН Валерій / NIKITIN Valery
bottom of page