top of page

Офісне програмне забезпечення

Office software based on Microsoft Office

Тривалість / Duration

1,5 місяці / 1,5 months

Про курс

Ви навчитесь:

• Особливостям використання програм Microsoft Office

• Редактор MS Word, створення текстових документів, робота з об'єктами, багатосторінковими документами, створення серійних документів

• Редактор MS Excel, створення електронних таблиць, операцій і функцій, робота з об'єктами та зведеними таблицями

• MS Power Point, створення презентацій

• MS Outlook, робота з електронною поштою

• MS Access, база даних


You will learn:

Peculiarities of using Microsoft Office programs

MS Word editor, creating text documents, working with objects, multi-page documents, creation of serial documents

MS Excel editor, creating spreadsheets, operations and functions, working with objects and summary tables

MS Power Point, creating presentations

MS Outlook, working with e-mails

MS Access, database

Ваш викладач

ПАЦЬОЛА Богдан / PATSOLA Bohdan

ПАЦЬОЛА Богдан, з 2021 року викладає 3D моделювання та офісне програмне забезпечення в ІТ академії «CONTACT». Має магістерську дисертацію та працює в Конструкторському бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського.

PATSOLA Bohdan has been teaching 3D modeling and office software at the IT Academy "CONTACT" since 2021. He has a master's degree and works in the Information Systems Design Bureau of KPI named after Igor Sikorsky.

ПАЦЬОЛА Богдан / PATSOLA Bohdan
bottom of page