top of page

PYTHON для інтелектуальної обробки даних

Python for data science

Тривалість / Duration

3 місяці / 3 months

Про курс

Ви навчитесь:

• Писати прості програми на мові Python

• Познайомитесь з основами ООП

• Вивчите основні алгоритми

Цей курс призначений як для людей з мінімальними навичками програмування, так і для тих, хто бажає отримати практичні навички в області аналізу даних за допомогою мови Python. Для засвоєння курсу бажано мати хоча б базові знання з програмування, теорії алгоритмів, статистики.


You will learn:

• How to write simple programs in Java

• Familiarize yourself with the basics of OOP

• Learn basic algorithms

This course is prepared for both people with minimal programming skills and those who wish to gain practical skills in the field of data analysis using the Python language. To master the course, it is desirable to have at least basic knowledge of programming, theory of algorithms, and statistics.


Для ознайомлення з матеріалами курсу ви можете переглянути безкоштовні лекції.

Ваш викладач

НІКІТІН Валерій / NIKITIN Valery

Cтаж роботи програмістом більше 5 років на проектах Java та Python. Має магістрську дисертацію, PhD, працює асистентом кафедри інформатики та програмної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Working experience for more than 5 years on Java and Python projects. Master’s degree and a PhD, works as an assistant at the Department of Informatics and Software Engineering at Kyiv Polytechnic Institute.

НІКІТІН Валерій / NIKITIN Valery
bottom of page