top of page

Співраця з Національним технічним університетом України
"Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського"

10 грудня був підписаний договір про співпрацю з Національним технічним університетом України "Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського".

10 грудня ознаменувалося новою точкою відліку в нашій діяльності, а саме підписанням договору про співпрацю з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Таким чином наша організація долучається до освітнього процесу, аналізуючи освітні програми, допомагаючи провести практичну підготовку студентів, долучаючи своїх експертів до занять та навчальних тренінгів в університетах. Наша основна мета допомогти університетам готувати випускників та студентів, що будуть готові до викликів сучасності та потреб ринку. Сприяння професійній підготовці, зайнятості та працевлаштуванню випускників ЗВО.


bottom of page