top of page

Англійська мова для фахівців у сфері ІТ

English for IT Professionals

Тривалість / Duration

3 місяці / 3 months

About the course

Курс, розроблений для айті фахівців та новачків, які хочуть збудувати свою кар'єру в IT сфері. Мета курсу надати учасникам всі необхідні для цього знання, а саме ви навчитесь:

• вільно користуватися термінологією ІТ-сфери

• проводити співбесіди англійською

• працювати з фаховими англомовними джерелами

• спілкуватись з іноземними партнерами та клієнтами

Курс розрахований на учасників з рівнем англійської від В1


The course is designed for IT professionals and beginners who want to build their career in the IT field.  The purpose of the course is to provide the participants with all the necessary knowledge, namely you will learn how:

• freely use the terminology of the IT sphere

• conduct interviews in English

• work with professional English-language sources

• communicate with foreign partners and clients

The required level of English to start the course - B1

Your Instructor

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta

Здобуто ступінь бакалавра філології за освітньою програмою “Германські мови та літератури” в Національному Технічному Університеті України «Київський Політехнічнічний Інститут імені Ігоря Сікорського». Чотирирічний досвід викладання англійської мови для різних вікових груп. Досвід перекладу у сферах дипломатії, юриспруденції, медицини, IT та науково-технічної літератури.

Received a bachelor's degree in English and German philology at the National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Working experience amounts to 4 years in the sphere of teaching English to different age groups. Translation experience in the fields of diplomacy, jurisprudence, medicine, IT, scientific and technical literature.

ШПАК Єлизавета / SHPAK Yelyzaveta
bottom of page