top of page

Маркетингові системи в соціальних медіа в умовах цифрової економіки

Social media marketing (SMM) systems in the digital economy

Тривалість / Duration

1 місяць / 1 month

About the course

Ви навчитесь:

• основним інструментам маркетингу в соціальних мережах: від стратегії до таргетування, від візуального до авторського права, від креативних технік до роботи з лідерами думок.

• отримаєте практичні навички використання соціальних мереж як засобу системи маркетингових комунікацій сучасних підприємств


You will learn:

basic tools of social media marketing: from strategy to targeting, from visual to copyright, from creative techniques to working with opinion leaders.

you will gain practical skills in using social networks as a means of the marketing communications system of modern enterprises

Your Instructor

ПИСАРЕНКО Наталія / PYSARENKO Nataliia

Більше 20 років досвіду в сфері трансферу знань, корпоративному консалтингу освіті для провідних компаній в Україні зі спеціалізацією з цифрові стратегії, інновації в маркетингу та стратегії, бренд менеджмент. Кандидат економічних наук, доцент. Проходила навчання за сертифікаційною програмою «Цифровий маркетинг: залученість споживачів, соціальні медіа, планування та аналітика», Columbia Business School, Executive education (USA) and Emeritus Institute of Management (Singapore).

More than 20 years of experience in the field of knowledge transfer, corporate consulting and education for leading companies in Ukraine, specializing in digital strategies, marketing innovations and strategies, brand management. Candidate of economic sciences, associate professor. Studied at the certification program "Digital Marketing: Consumer Engagement, Social Media, Planning and Analytics", Columbia Business School, Executive education (USA) and Emeritus Institute of Management (Singapore).

ПИСАРЕНКО Наталія / PYSARENKO Nataliia
bottom of page